1. GİRİŞ

Bu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Beyanı; tüketiciler, müşteriler, tedarikçiler, bayiler, ziyaretçiler ve iş ortaklarına (“Veri Özneleri”) ait kişisel bilgilerin, Sepapaja 6, Tallinn 15551 Estonia adresinde yer alan DEVIX TECHNOLOGY OU tarafından işleme alınmasında geçerlidir. Bu Aydınlatma Beyanı, iş ile ilgili bilgiler ve/veya tüzel kişiler ile ilgili bilgiler için geçerli değildir. Veri Öznelerine ait kişisel bilgilerin işleme alınmasında şirketimiz, Veri Sorumlusu veya Veri İşleyen niteliğini haiz olmaktadır. Bu beyanda, kim olduğumuz, kişisel bilgilerinizi ve sizinle ilgili anlam arz eden tüm diğer bilgileri hangi süreçler dahilinde, nasıl ve hangi amaçlarla işleme aldığımız açıklanmaktadır. Başka sorularınız olursa, bu beyanın altında yer alan irtibat bilgileri aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bu Aydınlatma Beyanı, 01/06/2020 tarihi itibariyle geçerlidir. Bu beyan üzerinde zaman içerisinde değişiklikler yapılabilir, en güncel sürüm web sitemizde yayınlanmaktadır. Önemli değişikliklerin yapılması durumunda size bilgi verilecektir.

Bu Politika www.gurulize.com (“Site”) ve hizmetlerimizi kullanan, ayrıca paket satın alan tüm kullanıcılar ile bize verilen tüm bilgiler için geçerlidir. Paket satın almak suretiyle, Gizlilik Beyanı hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanmak ve/veya paket satın almak suretiyle işbu Gizlilik Politikasında belirtilen uygulamaları ve kuralları kabul etmektesiniz.

Gurulize, gizlilik konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemelere uymaktadır. Gurulize, bu web sitesinin diğer ülkelerin yasalarına tabi olduğu ya da bunlara uygun olarak işletildiği ya da bu web sitesinin herhangi bir kısmının herhangi bir yetkili yargı bölgesinde kullanımı için uygun ya da hazır olduğu hususunda bir taahhütte bulunmamaktadır. Web sitemizi kullanmayı seçenler, bunu kendi inisiyatifleri doğrultusunda riskleri kendilerine ait olarak yapmaktadır ve tüm yerel kanunlar, kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Bu web sitesini kullanan Türkiye dışından ziyaretçiler, işbu sitenin Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul etmekte ve kendi ulusal yasaları kapsamında ortaya çıkacak tüm taleplerinden feragat etmektedirler.

Lütfen bu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini dikkatle okuyun. Sitemizi kullanmanız ve/veya paket satın almanız, herhangi bir sınırlandırma, uygunluk ya da değişiklik olmaksızın işbu Gizlilik Politikasına bağlı olmayı kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Herhangi bir zamanda, buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, bu sitenin kullanımına derhal son vermeniz gerekmektedir.

2. HANGİ BİLGİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE TOPLUYOR ve İŞLEME ALIYORUZ?

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya/organizatörlerimiz/iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca, Genel Müdürlük, perakende satış noktaları, kiosklar, internet şubesi , sosyal medya ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Web sitemiz aracılığıyla iki çeşit bilgi topluyoruz: “Kişisel Bilgiler” (ya da “PII”) ve “Kişisel Olmayan Bilgiler” (ya da “PII-Olmayan Bilgiler”). Kişisel Bilgiler, sizi bir birey olarak tanımlayan ya da tanımlayabilen bilgilerdir (ikamet adresi, telefon numarası ya da fatura bilgileri gibi) ve Kişisel Olmayan Bilgiler ise toptan bilgiler, demografik bilgiler, IP adresleri ve doğrudan kimliğinizi ortaya çıkarmayan diğer bilgilerdir.


a.Kişisel Olmayan Bilgiler: Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya sitemizle etkileşime geçtiğinizde Gurulize ve Gurulize’ye hizmet sağlamak için Gurulize’nin sözleşme yaptığı üçüncü kişiler Kişisel Olmayan Bilgilerinizi (örneğin, ziyaret ettiğiniz Site sayfalarının bir katalogunu) toplayabilir. Kişisel Olmayan Bilgiler, anonim ve sizi kişisel olarak tanımlamayan bilgilerdir. Kişisel Olmayan Bilgiler genellikle Sitemiz vasıtasıyla dört farklı kaynaktan toplanır: Internet protokol adresleri ve web logları; çerezler (cookies), piksel etiketleri ve diğer benzeri teknolojiler ve aşağıda açıklanan şekilde sizin isteyerek verdiğiniz diğer Kişisel Olmayan Bilgiler.


i. IP Protokol Adresleri ve Web Logoları: IP adresinizi sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, web sitemizi yönetmek, site/uygulama ile bağlantınızı en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek ve tercihiniz doğrultusunda ziyaretlerinizde kullanılan dil ve Site’ye erişilen bölge açısından kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için alıyor ve saklıyoruz. Sitemizin web sunucuları otomatik olarak, ziyaretçilerin Internet Protokol (IP) adreslerini ve log dosyalarını toplar. IP adresiniz, Internet Servis Sağlayıcınız (ISP) tarafından bilgisayarınıza otomatik olarak tayin edilen bir kimlik numarasıdır. Numara, siz Siteyi ziyaret ettiğinizde ziyaret(ler)inizin zamanı ve ziyaret ettiğiniz sayfa(lar) ile birlikte sunucu log dosyalarımızda otomatik olarak tanımlanır ve saklanır. Bu bilgiler, genel olarak toplanır ve herhangi bir Kişisel Bilgi içermez.

IP adresinizi ve tüm kullanıcıların IP adreslerini sadece Site kullanım düzeylerini hesaplama, Site sunucularının problemlerini teşhis etme ve Siteyi idare etme gibi amaçlarla kullanırız. IP adreslerini toplamak internette standart bir uygulamadır ve birçok web sitesi tarafından otomatik olarak yapılır. Yukarıda tanımlanan IP adreslerinin Kişisel Olmayan kullanımına ilave olarak, dolandırıcılık ve benzeri suçları önlemek amacıyla Kişisel Bilgilerinizle IP adresinizi birbiriyle ilişkilendirebiliriz. 

ii.Çerezler (Cookies): Bizler ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları, sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için “çerez” denilen standart bir teknolojiyi kullanabilir. Çerezler bilgisayarınızda kalır ve sitemizin bilinen ziyaretçisi olarak bilgisayarınızın tarayıcısını tanımasına yardım eder. Örneğin Gurulize hesabınıza girdiğinizde e-posta adresinizi ve isminizi kaydetmek için çerezler kullanılacaktır. Böylece aynı bilgisayardan bir dahaki ziyaretinizde, işleminizi hızlandırmak ve daha basit kılmak için isim ve e-posta adresinizi “hatırlayacağız”. Zaman zaman, sitemizi idare etmemize yardım eden “oturum çerezi” de kurulabilir. Oturum çerezi siz browserınızı kapattığınızda sona erer ve sona erdikten sonra da sizin hakkınızda herhangi bir bilgi tutmaz. Çerezlerin kullanımıyla bilgilerin toplanmasını istemiyorsanız çerezlere ilişkin seçimleri size sunması için browser tercihlerinizi değiştirmelisiniz. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz, sitemizin belli hizmetlerini (örn. siteye giriş yapmanızı gerektiren hizmetler) kullanamayabilirsiniz. Çerezler ile toplanan kişisel veriler söz konusu olduğu takdirde, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, aşağıda detaylarını aktardığımız yöntem ve içerikle, izin talep edilecektir.


iii.Piksel Etiketleri (Pixel Tags): Biz ve servis sağlayıcılarımız, sonraki ziyaretinizde size daha faydalı bilgiler verebilmek ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek için web sitemizi kullanımınızı izleyen sitemizin sayfalarıyla bağlantılı olarak “piksel etiketler”, “web yol göstericileri (beacon)” “clear GIFs” (birlikte “Piksel Etiketleri” olarak anılacaktır) ya da benzeri araçları ve HTML formatlı e-posta mesajları da kullanabiliriz. Bir Piksel Etiket, normalde sitemizin ziyaretçilerinin görmediği ve ziyaretçilerin hard diskleri üzerindeki çerezlerle ilişkilendirilebilecek genellikle tek piksellik (1X1) bir elektronik görüntüdür. Piksel Etiketler Kişisel Bilgiler içermez ve markalı hizmetler sunmak ve promosyon ya da reklam kampanyalarının etkinliğini tespit etmeye yardım etmek için sitemizin belli sayfalarını ziyaret eden kullanıcıları saymamıza imkân sağlar. HTML formatlı e-posta mesajlarında kullanıldığında Piksel Etiketler gönderene bir e-postanın açılıp açılmadığını söyleyebilir. 

b.Kişisel Bilgiler

Ad ve Soyadı, iletişim bilgisi, kişyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres). Müşteri Bilgisi, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. rumuz, müşteri no). Müşteri işlem bilgisi, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. talep ve talimatlar, Paket alış ve harcama bilgileri). İşlem güvenliği bilgisi, şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler). Risk yönetimi bilgisi, şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar). Finansal bilgi, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, ödeme bilgileri, harcama bilgileri.)

3. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ HANGİ SÜREÇLER DAHİLİNDE VE HANGİ AMAÇLARLA İŞLEME ALIYORUZ?

Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi bizimle iş yaptığınızda, web sitelerimizi veya uygulamalarımızı kullandığınızda ya da bizimle etkileşim içerisine girdiğinizde işleme alacaktır. ,

Bizimle paylaştığınız bilgileri korumanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu bilgileri izinsiz erişim ve açıklamadan korumaya yardımcı olmak için mevzuat kapsamında uygun güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Örneğin, kişisel bilgilerinize mevzuat hükümleri dahilinde ulaşabilir, temin edebilir, kullanabilir, işleyebilir ve/veya yurt içine/dışına aktarabiliriz. Ayrıca, bilgisayarlarınızdan bizim bilgisayarlarımıza göndermeden önce kredi kartı numaraları ve diğer hassas bilgileri de şifreliyoruz. Kişisel bilgilerinize yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olmak için firewallları da kullanıyoruz.

Web sitemizi kullanırken kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ancak, hiçbir sistem tamamıyla güvenli değildir. Bilgilerinizi korumak için gerekli tüm adımları atsak da daima, güvence dışında kalma ihtimaliniz de vardır. Bu sebeple kişisel bilgilerinizi taşırken ve açıklarken çok dikkat etmeniz gerekir. Örneğin, e-posta ile kişisel bilgi göndermekten kaçının.

Kişisel Olmayan Bilgiler şahsen sizi tanımlayamayacağı için bu bilgileri her türlü amaçla kullanabiliriz. Örneğin, ziyaret saatlerini, sitemizde harcanan ortalama süreyi ve incelenen sayfaları ölçmek ve sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek ve sitemizi yönetmek, sitemizin özelliklerini ve fonksiyonelliğini analiz etmek ve iyileştirmek için kullanabiliriz. Ayrıca, şahsen sizi tanımlamayan kişisel olmayan bu bilgileri herhangi bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşma hakkımız saklıdır. Bu bilgileri, reklam amaçlarıyla kullanılmak üzere veya topluca ya da herhangi bir Kişisel Bilginizi açıklamayacak başka şekillerde DEVIX ailesinin parçası olmayan üçüncü kişilerle de paylaşabiliriz.

A.Web sitesi üzerindeki Üyelik işlemleri

Bu kapsamda kendi belirleyeceğiniz rumuzunuz, adınız ve soyadınız, eposta adresiniz, iletişim bilgileriniz, çerez bilgileriniz işlenmektedir. Bu bilgileri, size web sitemizde yer alan hizmetleri sunabilmek amacıyla gerekli olan üye kayıt işlemlerini tamamlamak adına işliyoruz.

B.Şirketimiz hizmetlerinin yürütülmesi, talep ettiğiniz ürün ve hizmet tekliflerine cevap verilebilmesi, bu tekliflerin kabulü ve sözleşmeye dönüşmesi halinde bu sözleşmelerin yönetilmesi, taraf olduğumuz sözleşmelerin ifası, size hizmet vermek, ticari münasebete girmek, faturalama ve tahsilat dahil olmak üzere muhasebesel işlemleri yürütmek amacıyla verileriniz işlenebilecektir.

C.Site vasıtasıyla bir satın alım yaptığınızda, kredi kart numarası, fatura adresi ve bu satın alımaya ilişkin diğer bilgilerinizi (birlikte “Ödeme Bilgileri”) onayınız dahilinde sizden alabiliriz. Satın alımınızı size faturalandırmak için ve satın alma işleminizi gerçekleştirmek için onayınız dahilinde verdiğiniz Ödeme Bilgilerini kullanacağız. Ödeme Bilgilerinizi vermek suretiyle, siparişinizi teyit etmek ve yerine getirmek için gerektiğinde üçüncü şahıslara yine onayınız dahilinde ve gerektiği kadarı ile bu bilgileri vermek için bize yetki vermektesiniz (örneğin, kredi kart numaranızı işlemek ve satın aldığınız paketleri göndermek).

D.Kamu otoritelerinin emir ve talimatlarının yerine getirilmesi amacıyla verileriniz işlenebilecektir.

E.Müşteriler, Tedarikçi, danışman veya acentelerle olan ilişkilerin yönetimi ve pazarlama amacıyla verileriniz işlenebilecektir.

F.İş süreçlerinin yürütülmesi ve kurum içi yönetim amacıyla verileriniz işlenebilecektir.

G.Bize verdiğiniz Kişisel Bilgileri, ilgi alanlarınıza göre daha iyi bir site yapmak, ilgilenebileceğiniz içerikleri göstermek ve içeriği tercihlerinize göre ekrana getirmek için kullanabiliriz. 

H.Kişisel Bilgilerinizi, onayınız dahilinde size Gurulize ve hizmetleri ile bazı ortaklarımız adına promosyonlar hakkında bilgi vermek için kullanabiliriz. 

I.Gurulize, Site Kullanım Şartları ve/veya işbu Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik olması halinde sizinle irtibata geçme ya da sizi sitemize ilişkin diğer idari konular (örn. bir işlemi kolaylaştırma, tamamlamak ya da teyit etmek için bağlantıya geçme) hakkında bilgilendirme hakkını saklı tutar.

J.Gurulize taleplerinizi yerine getirmek ve işlemlerini kolaylaştırmak için (örn. paketlerinizi teslim etmek için) Kişisel Bilgilerinizi kullanabilir.

K.Gurulize, veri analizleri, denetimler, dolandırıcılık önleme ve diğer dahili işletme amaçlarımız için de verilerinizi kullanabilir.

L.Sitemiz, onayınız dahilinde ilan edilen bazı etkinlikleri ya da site özelliklerine linkleri e-posta ya da Sosyal Medya Servisleriyle ilgileneceğine inandığınız diğer kişilere iletmenize imkân tanır.

M.Gurulize’e bir iş için başvuru yaptığınızda ve web sitemizle kişisel bilgilerinizi yolladığınızda, işbu bilgiler sadece başvurunuzu değerlendirmek ve başvurunuzla ilgili işlemleri yapmak için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi, mevcut ya da ileride mevcut olacak pozisyonlar için başvurunuzu değerlendirmek amacıyla onayınız dahilinde belli bir süre saklayabiliriz

Kişisel bilgilerinizi, işimizin yürütülmesinde ve organize edilmesinde işleme alıyoruz. Bu kapsamda genel yönetim, sipariş yönetimi ve varlık yönetimi de yer almaktadır. Şirketimiz aynı zamanda kişisel bilgilerinizi kurum içi yönetim amacıyla da işleme almaktadır. Daha etkin çalışma amacıyla merkezi işlem sistemleri sağlıyoruz. Denetim ve incelemeler yapıyor, iş kontrolleri gerçekleştiriyor, ve müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarına ait dizinler kullanıyor ve yönetiyoruz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi, hukuki danışmanlık ve iş danışmanlığı için ve ihtilaf çözüm prosedürleri kapsamında da işleme alıyoruz.

4. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜREDE ELİMİZDE TUTUYORUZ?

Şirketimiz Veri Öznelerinin kişisel bilgilerini sadece ilgili işlenme yerine getirmek için gereken süre kadar, yasal bir kriteri yerine getirmek için makul olarak gereken ölçüde ya da yürürlükteki bir zamanaşımı hükmü çerçevesinde elinde tutmaktadır.

İlgili saklama süresi sona erdikten hemen sonra, Bilgiler;

(i)güvenli şekilde silinecek veya imha edilecektir;

(ii)isimsizleştirilecektir;

(iii)arşive kaldırılacaktır

5. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLİR?

Şirketimizin çalışanları, kişisel bilgilere yalnızca ilgili amaç doğrultusunda ve görevlerini yerine getirebilmek için gerekli olan ölçüde erişmeye yetkilidir. Yine size hizmet sunabilmek için hizmet aldığımız üçüncü şahıslar ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinize üçüncü şahısların erişimi

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin onayınız dahilinde aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta ana hissedarımız olan DEVIX ve iştirakleri olmak üzere, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, Bankalar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili 3. Kişilerdir. Bu meyanda belirtiriz ki, Şirketimiz, birlikte çalıştığı organizatörlerinin etkinlik paketlerinin satış ve dağıtımına aracılıkta bulunduğundan, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri, gereklilik kapsamında organizatörleri ile, bankalarla ve/veya talep edilen hizmetin kapsamına göre diğer ilgili üçüncü kişilerle (araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, kurye/kargo şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşabilmekte, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarabilmektedir.

Veri analizi, paket teslimatı, kredi kart işlemleri ve idari nitelikteki diğer işler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet sağlayıcı olarak üçüncü kişilerle çalışmaktayız. Hizmetlerimizi kullandığınız takdirde, onayınız olması durumunda, Kişisel Bilgilerinizin bu üçüncü kişilerle, ilgili hizmetleri sunabilmesi için onayınız çerçevesinde ve gerektiği kadarıyla paylaşılması konusunda hakkımız saklıdır.

Üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinize erişim tanındığında, Şirketimiz, kişisel bilgilerinizin sadece ilgili amaç doğrultusunda gerekli olan ölçüde işleme alınmasını sağlamak için gerekli her türlü akdi, teknik ve kurumsal tedbiri alacaktır. Kişisel bilgileriniz, üçüncü şahıslar tarafından yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak işleme alınacaktır. Burada yazılanlar haricinde, kişisel bilgileriniz, yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.

Bilgilerin Üçüncü Taraflarca Toplanması

a.Üçüncü Kişi Reklamları: Sitemiz üzerinde görünen reklamlar size üçüncü kişi reklam ortaklarımız tarafından sunulur. Sitemize reklam veren üçüncü kişiler tarayıcınız üzerine eşsiz bir çerez koyabilir ya da bunu tanıyabilirler. Bir reklama bakma sayınız gibi site ziyaretleriniz hakkındaki Kişisel Olmayan Bilgiler size reklam servisi yapmak için kullanılabilir.

b.Üçüncü Kişi Linkleri: Sitemiz, Gurulize tarafından sahip olunmayan ya da işletilmeyen, üçüncü kişilere ait web sitelerine, linkler içerebilir. Bu linkleri sadece rahatlık sağlamak amacıyla koyarız. Sitemiz üzerine bir linkin konulması Gurulize tarafından link verilen sitenin güvenli ve/veya onaylı olduğu anlamına gelmez.

Herhangi böyle bir üçüncü kişi web sitesine Kişisel Bilgilerinizi verdiğiniz takdirde, işleminiz bu üçüncü tarafın web sitesince (gurulize.com tarafından değil) gerçekleştirilecek ve verdiğiniz Kişisel Bilgileriniz o üçüncü taraf tarafından toplanacak ve onların gizlilik politikasıyla kontrol edilecektir. Bu web sitelerinin sizin onlara verdiğiniz herhangi bir Kişisel Bilgiyi kullanması dahil kendi gizlilik uygulamaları ya da bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden Gurulize sorumlu değildir. Yine, Gurulize, link verilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ve uygulamalarından veya üçüncü kişilerin topladığı, işlediği-aktardığı ya da kullandığı “kişisel veriler” den sorumlu değildir. 

6. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ NASIL KORUNUR?

Kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği için yeterli koruyucu tedbirler almış bulunuyoruz. Kişisel bilgileri kazayla veya yasal olmayan şekilde imhaya veya kazayla zayi olmaya, zarar görmeye, değiştirilmeye, yetkisiz olarak ifşa edilmeye veya erişime ve ayrıca diğer her türlü şekilde yasa dışı işlemeye (gerekli olmayan bilgilerin toplanması da dahil olmak üzere) veya gereğinden fazla işleme alma durumlarına karşı korumak için her türlü teknik, fiziksel ve kurumsal tedbir tarafımızca hayata geçirilmiştir.

7. GİZLİLİK HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kişisel verileriyle ilgili olarak aşağıda sayılan hakları mevcuttur;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Öznelerince “Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Dilekçesi” (Ek-1) ile yapılacak bizzat yazılı başvuru şirketimizce  değerlendirilecek ve 30 günlük yasal süresi içinde cevaplanacaktır.

Veri Özneleri, bu haklarını aşağıda belirtilen yöntemlerden bir tanesi ile yazılı talepte bulunmak suretiyle kullanabilecektir; Üç adet imzalarını ve kimlik suretlerini ekledikleri BAŞVURU FORMUNU taratıp eposta ile iletmek suretiyle Gizlilik haklarınızı kullanmak için lütfen web sitemizde yer alan irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi talep edebileceğimizi hatırlatırız.

8. ONAYINIZI GERİ ÇEKEBİLİR MİSİNİZ?

Onay verdiğinizde her zaman bu onayınızı geri çekebilirsiniz. Ancak onayınızı geri çektiğinizde bunun geriye dönük bir hükmü olmadığını ve yalnızca ilk olarak onay vermiş olmanız durumda bu onayı geri çekebileceğinizi hatırlatırız. Onayınızı geri çekmek için lütfen web sitemizde yer alan irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz. Onayınızı geri çektiğinizde dahi KVKK 5. Maddede yer alan zorunlu sebeplerle verilerinizin işlenmesine devam edilmesi gerekebilecektir.

9.  NASIL ŞİKAYETTE BULUNABİLİRİM?

Şirketimiz tarafından kişisel bilgilerinizin kullanılmasına ilişkin bir şikayetiniz olursa, web sitemizde yer alan irtibat bilgilerinden aracılığıyla şikayette bulunabilirsiniz. Şirketimize itirazda bulunmanın yanı sıra aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na da şikayette bulunmanız mümkündür.

10. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAY ÖNCESİ BİLGİLENDİRME METNİ

www.tr.callfame.com internet sitemizde üyelik ekranında veya daha sonra üye bilgileri ekranında mevcut seçimlik alanlardan, sizlere ticari elektronik ileti göndermemiz için onay verebilir ve bu onayınızı dilediğinizde geri çekebilirsiniz. 

Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.

Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, ileti gönderiminin yapılacağına dair sizlerin onayının alınması hâlinde, yeni bir onay alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.

Ticari elektronik ileti gönderimine onay vermeniz halinde, size bağlı ortaklıklarımız da, ilginizi çekebilecek etkinlikler, ürün ya da hizmetlerin ilan ve bildirilerini gönderebilirler.

Formu İndir